เทพีแห่งสันติภาพ

Pax ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพีแห่งสันติภาพในตำนานเทพเจ้ากรีก เธออยู่ในสถานที่สำคัญ สันติภาพเป็นหนึ่งในเทพเจ้า Horai ที่คอยเฝ้าทางเข้า Mount Olympus และเป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีภาพเธออุ้ม Ploutos แรกเกิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญการไกล่เกลี่ยที่ทำงานเพื่อสร้างสันติภาพในหมู่ฝ่ายตรงข้าม


ความสำคัญของเธอในการเคลื่อนย้ายสันติภาพ


ไอรีนเป็นบุคคลสัญลักษณ์แห่งสันติภาพตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เธอเป็นตัวอย่างของสันติภาพและสันติภาพมาเป็นเวลานาน ผ่านผลงานศิลปะที่หลากหลาย อิทธิพลของเธอสามารถสังเกตได้จากจิตรกรรมฝาผนังที่ประดับกำแพงเมืองตลอดจนงานศิลปะอันเงียบสงบที่แสดงถึงทิวทัศน์อันเงียบสงบ เธอยังถูกรวมอยู่ในวรรณกรรมและบทกวีที่ส่งเสริมสันติภาพอยู่บ่อยครั้ง


สัญลักษณ์ของเธอมักจะรวมกับไอคอนสันติภาพอื่นๆ เพื่อเน้นย้ำอุดมคติแห่งสันติภาพและความสามัคคี ตัวอย่างหนึ่งก็คือนกพิราบที่มีกิ่งมะกอก การเชื่อมโยงของนกพิราบกับสันติภาพมีต้นกำเนิดมาจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ว่า เมื่อเรือโนอาห์แล่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่น้ำท่วม นกพิราบที่ถูกส่งไปเพื่อค้นหาแผ่นดินกลับมาพร้อมกับกิ่งมะกอกอยู่ในปากของมัน นี่หมายถึงรุ่งอรุณของยุคใหม่ เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีปรากฏอยู่ในงานศิลปะคริสเตียนและเอกสารในยุคกลางที่นกพิราบมักมาพร้อมกับใบมะกอกหรือมะกอกสองสามลูก


โดยทั่วไปแล้วภาพลักษณ์ของเธอจะแสดงออกมาด้วยรูปลักษณ์ของความสงบและความเงียบสงบ ซึ่งดูเหมือนเธอกำลังนั่งอยู่อย่างสงบ เครื่องแต่งกายของเธออาจรวมถึงกิ่งมะกอกหรือคาดูซีอุสหรือสัญลักษณ์อื่นใดของความมั่งคั่งหรือความอุดมสมบูรณ์ เช่น ความอุดมสมบูรณ์หรือคบเพลิง ในตำแหน่งของเธอในฐานะแม่ เธอได้แสดงให้ Ploutos เป็นศูนย์รวมของความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ และความมั่งคั่ง ภาพลักษณ์ของมารดาช่วยตอกย้ำแนวคิดที่ว่าโลกที่รักสันติภาพเอื้อต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยทุกคนทั้งในปัจจุบันและอนาคต


ในทำนองเดียวกัน ต้นมะกอกเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและเป็นความหวังสำหรับความสามัคคีที่ดำเนินไปทั่วโลก การทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองแสดงให้เห็นผ่านการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมากมาย ซึ่งรวมถึงโปสเตอร์สันติภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งออกแบบโดยปาโบล ปิกัสโซสำหรับชุดการประชุม World Peace Congresses ในทศวรรษที่ 1940 และ 1950


ไอรีนซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแพกซ์ในสมัยจักรวรรดิโรมันเป็นผู้มีอิทธิพลที่ทรงพลังต่อสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและสงบสุขซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิออกุสตุสในรัชสมัยของพระองค์ เธอเป็นบุคคลสำคัญในการยุติสงครามกลางเมืองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับช่วงเวลาอันรุ่งเรืองทั่วทั้งจักรวรรดิ เธอยังคงเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับบุคคลทั่วโลกที่แสวงหาและแสวงหาสันติภาพ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในสังคม


เทพนิยายอื่นๆ ที่เธอมีอิทธิพล


ไอรีนซึ่งเป็นเทพีแห่งสันติภาพและความสามัคคีในตำนานเทพเจ้ากรีก ได้รับการเปรียบเทียบกับเทพองค์อื่นๆ ไอรีนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ความเชื่อมโยงที่เธอมีกับเทพเจ้าในบาบิโลนและเทพนิยายอียิปต์เน้นให้เห็นถึงคุณค่าที่ยั่งยืนของเธอในฐานะสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีทั่วโลก


Eirene เนื่องจากเธอเป็นสมาชิก Horai จึงเป็นหนึ่งในกลุ่มเทพธิดาที่เป็นสัญลักษณ์ของฤดูกาลและช่วงเวลาตามธรรมชาติ การปรากฏตัวของเธอมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกสบายของการเริ่มต้นและการต่ออายุของชีวิต เทพธิดามักถูกเรียกว่าเทพีแห่งฤดูใบไม้ผลิ เธอเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายและความสงบเรียบร้อยที่น่าเกรงขามพวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสังคมที่มีความสามัคคีโดยยึดตามค่านิยมและหลักการที่มั่นคง พวกเขาร่วมกันปกป้องความปลอดภัยของมนุษย์และเทพเจ้าโดยทำให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและด้วยความเคารพ ไอรีนเป็นสมาชิกคนที่ 3 ของไตรลักษณ์นี้ เป็นตัวแทนของความมั่นคงและสันติภาพ ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงหลัก


จักรวรรดิโรมันเจริญรุ่งเรืองในสมัยพักซ์โรมานา เนื่องจากออกัสตัสเป็นผู้แสดงสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองเหนือดินแดนทั้งหมดของเขา นี่เป็นช่วงเวลาที่ชาวโรมันเริ่มสร้างลัทธิอันน่าหลงใหลรอบ ๆ Pax ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสันติภาพ ท่าน. เธอมีความเกี่ยวข้องกับความสงบสุขในจักรวรรดิโรมันเมื่อเธอกลายเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในวัฒนธรรมโบราณ มีแท่นบูชาและวิหารหลายแห่งทั่วจักรวรรดิที่อุทิศให้กับเธอ และบรรดาผู้ที่บูชาเธอต่างแสวงหาพรแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขจากเธอ


ไอรีน แม้ว่าเธอจะโด่งดังที่สุดเพราะเธอเป็นที่รู้จักในนามเทพีแห่งสันติภาพในตำนานเทพเจ้ากรีก แต่ก็มีคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้เธอแตกต่าง ตัวอย่างเช่น เชื่อกันว่าเธอเป็นผู้อุปถัมภ์ความสงบสุขในบ้าน และความสามารถของเธอในการสร้างความสงบให้กับผู้อื่น ทำให้เธอเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัวหรือชีวิตสมรส ในบทบาทของเธอตามชื่อของเธอ เทพธิดาแห่งความจริง เธอสามารถเอาชนะความโกรธ ความเกลียดชัง และความไม่พอใจได้ด้วยความเมตตาและความจริงใจ


ไอรีนยังเป็นเทพีแห่งการปฐมนิเทศ ซึ่งทำให้เธอสามารถส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสันติและการไม่ใช้ความรุนแรงในเขตสงครามหรือภูมิภาคที่ถูกทำลายล้างจากความขัดแย้ง ผู้คนที่เข้าร่วมในการชุมนุมและการประท้วงอย่างสันติทั่วโลกมักพกรูปไอรีนหรือรูปปั้นของเธอไว้เพื่อเป็นการเตือนใจถึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพ


มรดกของเธอในรูปแบบของสัญลักษณ์แห่งความกลมกลืน


ในตำนานเทพเจ้ากรีก เทพีแห่งสันติภาพเป็นสัญลักษณ์ศูนย์กลางของสันติภาพ เพราะเธอเป็นศูนย์รวมของความสามัคคีและความปรองดอง วัดและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เธอสร้างขึ้นใช้เป็นสถานที่สักการะ ซึ่งผู้ศรัทธาสามารถสวดมนต์ ถวายเครื่องบูชา และประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อแสวงหาความช่วยเหลือจากฮาร์โมเนีย ในวัดและศาลเจ้าของเธอที่ผู้ศรัทธามารวมตัวกันเพื่อสวดมนต์หรือถวายเครื่องบูชา จากนั้นประกอบพิธีกรรมเพื่อขอคำแนะนำจากฮาร์โมเนีย ในเรื่องราวในตำนานเทพเจ้ากรีกหลายเรื่อง บทบาทของฮาร์โมเนียถูกนำเสนอในฐานะผู้สร้างสันติที่ช่วยในการระงับข้อพิพาทและอำนวยความสะดวกในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและผู้คน


ในฐานะส่วนหนึ่งของ Horai เธอและน้องสาวฝาแฝดของเธอ Eunomia (เทพีแห่งกฎหมาย ระเบียบ และนิติบัญญัติ) และ Dike (เทพีแห่งความยุติธรรมและศีลธรรม) เป็นตัวแทนขององค์ประกอบพื้นฐานของสังคมที่มีความสามัคคี นอกจากนี้เธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะเทพเจ้าแห่งระเบียบและกฎหมาย เธอยังเป็นที่รู้จักในนามประตูภูเขาโอลิมปัส ความเชื่อมโยงของเธอกับฤดูกาลเป็นภาพสะท้อนของสิ่งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพระเจ้าของเธอยังแสดงให้เห็นผ่านความสัมพันธ์ของเธอกับพี่สาวน้องสาวด้วย เนื่องจากการปรากฏตัวของเธอส่งเสริมสันติภาพและความสามัคคี พี่สาวของเธอจึงต้องดูแลให้เคารพกฎหมายและความยุติธรรม


มรดกของฮาร์โมเนียในการเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพนั้นครอบคลุมขอบเขตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกรีก ศิลปินสมัยใหม่ต่างรู้สึกทึ่งในความสำคัญและผลกระทบที่ยั่งยืนจากผลงานของเธอ ฮาร์โมเนียยังคงเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับกลุ่มต่างๆ เพื่อสันติภาพ และพวกเขายังคงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสันติ การแสดงภาพของเธอในฐานะแม่ที่โอบกอด Ploutos ลูกของเธอ เน้นย้ำถึงแง่มุมความเอาใจใส่ในงานของเธอและความสำคัญของการปกป้องคนรุ่นต่อๆ ไป


เรื่องราวของการจากไปอันน่าสลดใจของ Cadmus และ Harmonia ทำหน้าที่เป็นบทเรียนที่ยาวนานเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเป็นผลมาจากความขัดแย้ง และแสดงให้เห็นว่าแม้แต่การกระทำที่ดูเหมือนเล็กน้อยที่สุดก็สามารถส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงได้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงที่บิดเบี้ยวของพวกเขาเผยให้เห็นถึงธรรมชาติของโชคชะตาที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นนิรันดร์ และยังคงสะท้อนก้องไปทั่วประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ความสำคัญที่ยั่งยืนทำให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวจากเทพนิยายกรีกที่มีผู้อ่านกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด และยังเป็นส่วนพื้นฐานของความคิดทางปรัชญาตะวันตกอีกด้วย


เธอมีความเกี่ยวข้องกับโลกร่วมสมัยของ


ไอรีนเป็นบุคคลสำคัญของเทพนิยายกรีก อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของเธอมีมากกว่าประเพณีกรีก ความสำคัญสากลของเธอในฐานะสัญลักษณ์แห่งความปรองดองและสันติภาพปรากฏชัดจากการกล่าวถึงและความเชื่อมโยงกับชาวบาบิโลน อียิปต์ และประเพณีอื่นๆ


ในสมัยจักรวรรดิโรมัน ลัทธิทางศาสนาของเธอแพร่หลายไปทั่วยุโรปและเอเชีย รูปของเธอปรากฏบนเหรียญจักรวรรดิโรมันบางเหรียญ และยังถูกใช้โดยกวีอย่างเฝอจิลสำหรับเนิดของเขาด้วย ภาพของเธอมักวาดด้วยกิ่งมะกอกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขที่เธอสามารถนำมาได้ สัญลักษณ์นี้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นสิ่งเตือนใจว่าการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติ ย่อมส่งผลให้มีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้


เทพีแห่งสันติภาพโดยทั่วไปได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของผู้หญิงในอุดมคติสำหรับคนหนุ่มสาว เนื่องจากเธอเป็นที่รู้จักในเรื่องความมีน้ำใจและความอดทน เธอเป็นผู้สนับสนุนแนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยทั่วไปเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สนับสนุนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและมนุษยชาติ ในช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงของโลกที่เพิ่มมากขึ้น เทพีแห่งสันติภาพสามารถเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องและทันเวลาสำหรับผู้ที่ทำงานเพื่อให้บรรลุสันติภาพของโลก


เทพีแห่งสันติภาพในสมัยโบราณมีความเกี่ยวข้องกับฤดูใบไม้ผลิและทุกสิ่งที่เบ่งบาน ฉายาของเธอ Thallo แปลว่า “เบ่งบาน” และเธอเป็นหนึ่งในเทพ Horai เทพแห่งการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จังหวะตามธรรมชาติ เป็นต้น พี่สาวของเธอคือ ยูโนเมีย ซึ่งเป็นเทพีแห่งระเบียบกฎหมายและความยุติธรรมทางศีลธรรม และไดค์ เทพีแห่งความมีศีลธรรม ความเชื่อมโยงของ Eirene กับฤดูใบไม้ผลิแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและการฟื้นฟูธรรมชาติ


ในฐานะเทพีแห่งสันติภาพของกรีก Eirene จึงเป็นบุคคลที่ทรงพลังและมีอิทธิพล ในฐานะผู้สร้างสันติและผู้ไกล่เกลี่ย มรดกของเธอยังคงมีอิทธิพลต่อการแสวงหาความสามัคคีสมัยใหม่ การปรากฏตัวของเทพธิดาในการประท้วง การประท้วง และการประท้วงทั่วโลกพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญอันยาวนานของเธอในฐานะสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ผู้ที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพมักใช้รูปปั้นหรือรูปเทพีแห่งสันติภาพเพื่อพยายามส่งเสริมโลกที่สงบสุขและกลมกลืนกันมากขึ้น มันคือสวนสันติภาพ Kincardine Labyrinth ในสกอตแลนด์ ดังตัวอย่างที่มีรูปปั้นของเทพธิดาไอรีนPosted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *