บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)

FPT ลดเป้ารายได้ธุรกิจที่อยู่อาศัยจากพิษโควิดรอบใหม่

FPT ลดเป้ารายได้ธุรกิจที่อยู่อาศัยจากพิษโควิดรอบใหม่-คงแผนเปิด 24 โครงการใหม่

นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) เปิดเผยว่า บริษัทปรับเป้ารายได้ของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยูอาศัยในปี 64 ลดลง 10% จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา

แม้ว่าปัจจุบันภาครัฐจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดมาบ้างแล้ว แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัย คือ กำลังซื้อที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากปีก่อน หลังรายได้ของคนลดลงทำให้ความมั่นใจลดลงตาม ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะการซื้อของขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินมากอย่างเช่น ที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การซื้อบ้านชะลอตัวไปด้วย

ขณะที่ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ในช่วงต้นปีเริ่มมีการทำโปรโมชั่นดุเดือดเพื่อกระตุ้นการซื้อและแย่งชิงยอดขาย ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำก็เป็นตัวส่งเสริมความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่อง แต่หากมองในภาพรวมก็ยังคงไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนว่าตลาดอสังหาริมทรัพยในปี 64 จะฟื้นตัวกลับมาได้ หากเศรษฐกิจยังมีแรงกดดันอยู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้าทายกับผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

บริษัทเลือกเปิดโครงการใหม่ในทำเลที่ไม่ค่อยมีผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าไปเปิดโครงการ ทำให้มีจำนวนสินค้าไม่มาก ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา และเน้นลูกค้าที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อที่มองเห็นจุดเด่นของโครงการเป็นหลัก บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการโอนลดลง เนื่องจากปัจจุบันอัตราการปฏิเสธสินเชื่อยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาที่ 50% ณ สิ้นปี 63 จาก 30% ในช่วงต้นปี ufa

เกี่ยวกับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่าบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี 2533 และในปี 2545 บริษัทได้เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า (Ready-Built Factory) และอาคารคลังสินค้าให้เช่า (Ready-Built Warehouse) ในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายฐานการผลิตจากนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงไปยังพื้นที่อื่น ทางบริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรักษาอัตราการเช่าและฐานลูกค้า ประกอบกับทางกลุ่มเฟรเซอร์สได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงได้ริเริ่มการนำองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่า (Built-to-Suit) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”โดยบริษัทจะเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์โดยเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วย เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์และโรงแรม ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ยุโรป จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ทางบริษัทจึงเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ที่ราคา 8.50 บาทต่อหุ้น โดยช่วงเวลาการทำคำเสนอระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2562 โดยทางบริษัทได้รับคำตอบรับทั้งสิ้น 2,195,898,701 หุ้น หรือร้อยละ 94.50 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,665 ล้านบาท ภายหลังการทำคำเสนอซื้อกิจการ บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการควบรวมคือการขยายไปยังแพลทฟอร์ตอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างสมดุลของรายได้พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากการประหยัดต่อขนาดในอนาคต โดยบริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในระดับภูมิภาค ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนากลุ่มสินทรัพย์ที่มีศักยภาพหลากหลาย พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อบูรณาการความสามารถในการแข่งขันทุกมิติ และสร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านการบริการที่เข้าถึงความต้องการของภาคอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าน่าจดจำแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ พร้อมเดินหน้าผสานความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ผนึกศักยภาพผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ซึ่งจะเป็นมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจหลัก พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโต ผ่านการต่อยอดธุรกิจใหม่โดยผสานนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสายธุรกิจ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  1. “กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม”
  2. “กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย”
  3. “กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม”

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นเป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 38.1 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *