หลักฐานการฟ้องชู้มีอะไรบ้าง

ข้อกฎหมายเรื่องการฟ้องชู้

ข้อกฎหมายเรื่องการฟ้องชู้

ข้อกฎหมายเรื่องการฟ้องชู้ สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น หลักเกณฑ์การฟ้องชู้ในกรณีที่สามีฟ้องชายชู้ กับภรรยาฟ้องหญิงชู้นั้นมีหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ

ข้อกฎหมาย กรณีภรรยาฟ้องชู้

กรณีภรรยาฟ้องหญิงชู้นั้น กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ว่า หญิงชู้นั้นจะต้องมีพฤติการณ์แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามี private detective bangkok

แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาว หมายความว่าอย่างไร

หมายถึงชู้และสามีนั้น มีพฤติการณ์ปิดตัวหรือแสดงตัวว่าตนเองเป็นคนรัก บุคคลทั่วไป ทราบว่าหญิงชู้มีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามี ตัวอย่างเช่น

  • คบหากันอย่างเปิดเผย เพื่อนร่วมงานที่ทำงานหรือเพื่อนบ้านข้างเคียงทราบดีว่าเป็นคนรักกัน
  • แสดงความรักหรือแสดงความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวโดยเปิดเผยให้กับคนทั่วไปได้รับทราบ เช่นเดินจับมือ โอบกอดในที่สาธารณะ
  • มีพฤติการณ์ลงรูปคู่ วีดีโอ ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นคนรักกัน
  • จัดงานพิธีสมรสกัน หรือออกงานพิธีต่างๆ เช่นไปร่วมงานแต่งงาน ร่วมงานศพและแสดงตัวว่าเป็นคนรักกัน

ทั้งนี้สามีกับหญิงชู้นั้นจะมี เพศสัมพันธ์กันหรือไม่นั้นไม่ใช่เป็นเงื่อนไขของการฟ้องคดี ถึงแม้สามีกับหญิงชู้จะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กัน หรือไม่ได้มีหลักฐานถึงขั้นว่าทั้งสองคนมีเพศสัมพันธ์กัน แต่หากมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการแสดงตนโดยเปิดเผย ว่าคบหาหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างคนรัก เช่นมีการลงรูปคู่ด้วยกัน ถ่ายวีดีโอคู่กัน เดินกอดหรือแสดงตนว่าเป็นคนรักกันตามสถานที่ต่างๆ ก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ส่วนการร่วมประเวณีกันนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำให้ศาลกำหนดค่าทดแทนให้สูงขึ้นเท่านั้น

ประเด็นที่สำคัญ สำหรับการฟ้องหญิงชู้ของภริยาก็คือ หญิงชู้กับสามีนั้น จะต้องมีพฤติการณ์เปิดเผย เป็นที่รู้กันของคนในจำนวนหนึ่งไม่ใช่เป็นแต่เพียงการแอบคบหากันอย่างลับๆ ซื้อบริการเพศสัมพันธ์กัน หรือมีความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราว (one night stand)

ข้อกฎหมาย กรณีสามีฟ้องชู้

กรณีสามีฟ้องชายชู้นั้น เพียงแค่มีชายอื่นซึ่งมาล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้แล้ว

ล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาว หมายความว่าอย่างไร

การล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวนั้นเช่น แตะเนื้อต้องตัว จูบ จับต้องในบริเวณที่ไม่ควร นอนกอดกัน ทำการหยอกล้อ เกี๊ยวพาราสีกันในลักษณะที่เกินกว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยจะรับได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการร่วมประเวณี แต่หากมีการร่วมประเวณี ก็ย่อมถือว่เป็นการล่วงเกินภรรยาในทำนองชู้สาวอย่างชัดเจนและร้ายแรงที่สุด

การส่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวนั้น ไม่ว่าจะมีการร่วมประเวณีหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องทำโดยเปิดเผย ไม่ต้องประกาศให้บุคคลอื่นทั่วไปรู้ อาจจะเป็นการแอบคบหา และแอบมีความสัมพันธ์กันในที่ลับ สามีก็มีสิทธิฟ้องได้ ทั้งนี้รวมถึงการที่ภรรยาได้แสดงตนโดยเปิดเผย ว่าคบหาหรือเป็นคนรักกับชายชู้ มีพฤติการณ์ที่เป็นให้รู้อยู่ทั่วไปว่า ชายชู้คนดังกล่าวเป็นคนรักของตน สามีก็มีสิทธิ์ฟ้องได้เช่นเดียวกัน แต่การแสดงตนโดยเปิดเผยระหว่างชายชู้กับภริยา ไม่ใช่เงื่อนไขในการฟ้องชายชู้ของสามี สามีก็ฟ้องเป็นแต่เพียงสาเหตุที่ศาลจะกำหนดค่าทดแทนให้สูงขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น กรณีมีชายอื่นมาล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาว แม้จะมีความสัมพันธ์กันโดยไม่เปิดเผยสามีก็มีสิทธิฟ้องได้ ต่างจากกรณีภรรยาฟ้องหญิงชู้ ที่กฎหมายบังคับว่าหญิงชู้กับสามีจะต้องแสดงตนโดยเปิดเผย ภริยาจึงจะฟ้องได้ ดังนั้นถ้ากลับกัน สามีไปแคบหากันแบบลับๆกับหญิงอื่นหรือไปมีความสัมพันธ์กันแบบชั่วคราว( one night stand ) หรือไปซื้อบริการทางเพศกับหญิงอื่น ภริยาก็ฟ้องไม่ได้

ทำไมหลักเกณฑ์เรื่องการฟ้องชู้ของสามีและภริยาต่างกัน ?

ความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของกฎหมายนั้น เป็นเพราะกฎหมายเรื่องคดีฟ้องชู้ของเรานั้น เป็นกฎหมายโบราณที่เริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 90 ปีแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ สมัยโบราณถือว่าสามีเป็นใหญ่ การที่แต่เพียงมีชายอื่นมาล่วงเกินภรรยาของตนนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่แล้ว ย่อมสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ดังนั้นแล้วเพียงแค่ชายอื่น มาล่วงเกินหรือมีความสัมพันธ์กับภริยา แม้ว่าจะทำในลับ ไม่ได้เปิดเผย สามีก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนจากชายชู้ได้ แต่การที่สามีไปมีความสัมพันธ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวกับหญิงบริการ หรือความสัมพันธ์เพียงชั่วคราวชั่วคืนกับหญิงอื่น ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผู้ชาย ดังนั้นจึงไม่ให้ภรรยาฟ้องหญิงชู้แต่อย่างใด

หลักฐานการฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง

เมื่อเข้าใจหลักกฎหมายเรื่องการฟ้องชู้แล้ว ผู้ต้องการฟ้องหรือทนายความโจทก์ ย่อมสามารถบอกได้ว่า พยานหลักฐานที่ต้องใช้ในการฟ้องชู้ หรือนำสืบประเด็นเรื่องการเป็นชู้นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

หลักฐานเบื้องต้น

ซึ่งหมายถึงหลักฐานทั่วไป ที่จะต้องใช้ประกอบการร่างฟ้อง และกำหนดเรื่องค่าทดแทนที่จะเรียกร้อง เช่น

1. สำเนาใบสำคัญการสมรส

2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ฟ้องคดี

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของเรา หรือของคู่สมรส

4. ทะเบียนบ้าน ของผู้ฟ้องคดี

5. สูติบัตร (เฉพาะในกรณีมีบุตรด้วยกัน)

6. หลักฐานเกี่ยวกับอาชีพรายได้ของเราและคู่สมรส เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน

7. หลักฐานเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของเราและคู่สมรส เช่น สำเนาใบปริญญาบัตร

8. หลักฐานเกี่ยวกับการมีฐานะทางสังคมของเรา และคู่สมรส เช่น การดำรงตำแหน่งนักการเมือง การประกอบอาชีพดารา หรืออาชีพที่มีคนรู้จักเป็นจำนวนมาก

9.หลักฐานเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงาน

ทั้งนี้หากหลักฐานบางอย่างไม่มี ก็ยังไม่เป็นไร ยกเว้นอย่างเดียวคือต้องมีใบสำคัญการสมรส หรือหลักฐานการสมรส ถึงจะสามารถฟ้องได้

หลักฐานเกี่ยวกับการเป็นชู้

ซึ่งหมายถึงพยานหลักฐานที่จะชี้ให้เห็นว่า ชู้กับคู่สมรสมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกันจริง เช่น

1. หลักฐานการสนทนากันระหว่างชู้กับคู่สมรส ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค ( อ่านเพิ่มเติม เรื่อง การนำพยานหลักฐานอิเล็กโทรนิกส์มาใช้ในชั้นศาล )

2. หลักฐานรูปคู่ วีดีโอ ภาพถ่ายที่ได้จากการสืบชู้ ทีแสดงให้เห็นว่าตัวชี้กับคู่สมรส มีความสัมพันธ์กัน

3. หลักฐานการเดินทางไปสถานที่ต่างๆของคู่สมรส เช่น ใบเสร็จค่าที่พัก หลักฐานบันทึกการเดินทางจาก google map หลักฐานการเข้าพักโรงแรมต่างๆ

4. หลักฐานเกี่ยวกับการซื้อของให้กันระหว่างชู้กับคู่สมรส เช่นใบเสร็จรับโอน

5. หลักฐานเกี่ยวกับการโอนเงินให้กันระหว่างคู่สมรส ใบเสร็จการโอนเงิน หรือสลิปการโอน

6. หลักฐานการถ่ายรูปของชู้ ที่เป็นรูปเดี่ยว แต่อยู่ในสถานที่ของคู่สมรส หรือรูปถ่ายติดทรัพย์สินของคู่สมรส เช่นถ่ายแล้วติดรูปรถยนต์ รูปคอนโด รูปนาฬิกา รูปมือถือ ที่เป็นของคู่สมรส

7. พยานที่รู้เห็นการเป็นชู้

หลักฐานการฟ้องชู้ กรณีสามีเป็นคนฟ้อง

กรณีสามีเป็นคนฟ้องชู้นั้น หลักฐานเกี่ยวกับการฟ้องชู้ ไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่า ทั้งสองฝ่ายมีการแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ทำนองชู้สาวกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นการคบหาโดยเปิดเผยในที่สาธารณะ หรือมีบุคคลอื่นรู้ ดังนั้นเพียงมีหลักฐานการสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์หรือเฟสบุ๊ก ที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายแอบคบหา และมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว หรือรูปถ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้เผยแพร่ หลักฐานที่แสดงว่าทั้งสองฝ่ายไปอยู่ด้วยกันในโรงแรมสองคน เช่นนี้ก็สามารถฟ้องร้องได้แล้ว

หลักฐานการฟ้องชู้ กรณีภรรยาเป็นคนฟ้อง

กรณีภริยาเป็นคนฟ้องชู้นั้น หลักฐานเกี่ยวกับการเป็นชู้ นอกจากจะแสดงให้เห็นว่า ชู้กับคู่สมรสมีความสัมพันธ์กันในทำนองชู้สาวแล้ว ยังต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีการแสดงตัวโดยเปิดเผย และมีบุคคลอื่นๆรับรู้ถึงความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวระหว่างชู้กับคู่สมรสอีกด้วย

หลักฐานเรื่องการแสดงตัวโดยเปิดเผยนั้น ไม่จำเป็นต้องชัดเจนถึงขั้นมีการควงคู่กันออกงานต่างๆ มีการลงรูปในสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก อินสตราแกรม หรือต้องจัดงานแต่งงาน เสมอไป

แต่ถ้าหากฝ่ายภริยาสามารถนำสืบได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชู้กับสามีนั้น มีบุคคลอื่นๆอีกหลายคนรับรู้ ไม่ใช่เป็นการคบหากันแบบลับๆ หรือชั่วครั้งชั่วคราว โดยไม่มีใครทราบ ก็เพียงพอที่จะฟ้องคดีได้แล้ว ดังนั้นความเข้าใจที่ว่าการฟ้องชู้ของภรรยานั้นจะต้องมีหลักฐานถึงขั้น มีเพศสัมพันธ์กัน หรือต้องมีการเปิดตัวในที่สาธารณะ อย่างเดียวนั้น ยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะถ้าฝ่ายภรรยาสามารถนำสืบได้ว่า ถึงแม้จะเป็นการแอบคบหากัน แต่ก็แอบแบบไม่มิดชิดคนอื่นทั่วไปก็ยังรู้กันอยู่ และยังคบหากันเป็นประจำ เช่นนี้ภรรยาก็ยังสามารถฟ้องได้

การหาพยานหลักฐานในการฟ้องคดีชู้นั้น มีหลายวิธี 

1. ตรวจสอบจาก google maps ว่าสามีเดินทางไปที่ไหนบ้าง สืบหาพยานหลักฐานต่อว่าสามีเดินทางไปที่ไหน

2. ติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ของชู้หรือคู่สมรสเพื่อทราบว่าเดินทางไปสถานที่ไหนบ้าง

3. ขอหมายเรียกกล้องวงจรปิดไปยังสถานที่ต่างๆที่ทราบข้อมูลมาว่า คู่สมรสกับชู้อยู่ด้วยกัน

4. หาหลักฐานใบเสร็จสลิปการโอนเงิน ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างชู้กับคู่สมรส

5. หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการไปพักยังสถานที่ต่างๆ เช่นกันจองที่พักตามแอพพลิเคชั่นเช่น travelgoda , agoda

6. หลักฐานรูปถ่ายดูคลิปวีดีโอ ที่อาจจะมีการ backup ไว้ใน application ที่เป็นsะบบ cloud เก็บรูปภาพ ต่างๆ เช่น google photo ,apple ID , dropbox

7. สืบตามสื่อออนไลน์ต่างๆของตัวชี้และสามี เช่น  เฟสบุ๊ค , Instagram หรือtwitter โดยสืบหาว่ามีการลงรูปคู่กันในทำนองชู้สาวหรือไม่ และสืบหาว่าเดินทางไปสถานที่ไหนบ้าง

เพื่อตามสืบต่อไป

8. ให้ทีมงานตามสืบการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของสามีและตัวชู้

9. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของชู้ เพื่อสืบว่าชู้กับคู่สมรส มีบุตรด้วยกันหรือไม่

10. คลิปเสียงการสนทนาซึ่งมีการบันทึกไว้ในโทรศัพท์ ,ตรวจสอบหลักฐานการโทรเข้าโทรออกในโทรศัพท์ของคู่สมรส

สรุป หลักฐานการฟ้องชู้

พยานหลักฐานที่ใช้ในการนำสืบคดีชู้ กรณีสามีกับภรรยาฟ้องนั้น กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้อง เข้าใจข้อกฎหมายในเรื่องพยานหลักฐานในคดีชู้นี้อย่างชัดเจนจึงจะสามารถแสวงหาและนำสืบพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลตามคำฟ้อง หรือเพื่อให้ชนะคดี

ตามคำให้การอย่างสัมฤทธิ์ผล ส่วนวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการฟ้องชู้นั้น ทนายความที่มีประสบการณ์ จะสามารถแนะนำวิธีการที่ถูกต้องในการแสวงหาพยานหลักฐานได้ โดยให้คุณเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

อ่านบทความน่าสนใจถัดไป สายลับกับงานสืบสวน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *