ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ผนังเมทัลชีท ต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง

5 เรื่องต้องรู้ของผนังเมทัลชีท

5 เรื่องต้องรู้ของผนังเมทัลชีท

5 เรื่องต้องรู้ของผนังเมทัลชีท เทรนด์ การออก แบบบ้าน แปรไป ตามยุคสมัย สำหรับปี 2021 นี้ ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่า

เทรนด์ บ้านสไตล์ นอร์ดิก ที่มี ต้นกำเนิด จากยุโรป ฝั่งเหนือให้ความ โมเดิร์น แบบโรงนา เข้ามามีผล งานออกแบบ ในประเทศ ไทย

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังตึก บ้านช่อง ร้านอาหาร ร้านขายกาแฟ ต่างนำ สไตล์นอร์ดิก มาเป็นจุดขายกัน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

และก็เมื่อระลึกถึง สไตล์นอร์ดิก พวกเรามัก มองเห็น การใช้แรงงาน พร้อมกันไปกับ สั่งของ เมทัล ชีท บ้างก็นำ เมทัล ชีท มา ใช้ร่วม

กับ หลังคา ทรงจั่ว บ้างก็นำ เมทัล ชีทนำ มาใช้ร่วมกับ งาน ฝาผนังด้วย บทความนี้ “ออกแบบภายใน” ขอ เอาอกเอาใจ คู่รัก นอร์ ดิก

สไตล์ ที่ต้องการนำ เมทัล ชีท มาใช้ร่วมกับ งาน ฝาผนัง จะได้ ใช้ประโยชน์ อย่าง ถูกหลัก ถูกแนวทาง เหมาะสมกับ ที่อยู่อาศัย ใน

เขตอากาศร้อน ขึ้นอย่างเมืองไทย ได้อย่าง พอดีนะครับ

1. เลือกลอนเมทัลชีทให้เหมาะกับงานผนัง

โดยปกติ เจ้าของบ้าน จะ รู้จักดี กับ แผ่น เมทัล ชีท สำหรับงาน หลังคาบ้าน กัน อยู่แล้ว เมทัล ชีท สำหรับ งานหลังคา ผู้สร้างจะ

ดีไซน์ ให้รูปลอน ให้เอื้อ ต่อการระบายน้ำฝน ได้ดิบได้ดี ทำให้ลอน หลังคามี ร่องระบายน้ำ ที่ไม่เหมือนกัน ออกไปตามลอน ที่ผู้

สร้าง ดีไซน์ มา แม้กระนั้น แม้นำ แผ่น เมทัล ชีท มา ใช้ ร่วมกับงาน ฝาผนัง บ้าน ลอน ที่ดี ต่อการ ระบายน้ำ ก็สามารถ ประยุกต์ใช้

งาน ฝาผนังได้แม้กระนั้น มิได้เป็น สิ่งสำคัญนะครับ ผู้ออกแบบสามารถ เลือก เมทัล ชีท รูปลอนอื่นๆ ที่ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีร่อง

ระบายน้ำ ได้

สำหรับลอน ที่่เหมากับการนำ มาใช้งาน ฝาผนังนิยม ใช้ลอน แบบ ซีมเลส และก็ลอน ฝาผนัง ที่มี สั้น ลอนตื้น โดยยิ่งไปกว่านั้น โดย

ลอน แบบ ซีมเลส จะเหมาะสมกับ ตึก ขนาดใหญ่ หรือ เลือกใช้ ฝ่าผนัง เมทัล ชีท ทั้งหลัง ลอน รูปแบบนี้ จะมีสั้นลอน สูง ก็เลย ให้

เส้น ที่ มองเรียบ คม แม้กระนั้น ถ้าหาก จุด จัดตั้ง ฝาผนัง เมทัล ชีท มี ไม่ มากมาย หรือ ประยุกต์ใช้ กับ ตึกขนาดเล็ก ชี้แนะ เลือก

ลอนฝาผนัง จะมีระยะห่างของเส้นลอนที่เล็ก ลงช่วยทำให้งานฝ่าผนังดู ปราณีตขึ้น แต่งบ้านให้สนุก 

2. ราคาผนังเมทัลชีท ถูกหรือแพงกว่าผนังทั่วไป

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า ผนังเมทัลชีทที่ดูเบา จะมีราคาถูกกว่าผนังก่ออิฐทั่วไป สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาคือคุณสมบัติของผนังเมทัลชีท

ในอาคารนั้น ๆ หากเป็นผนังเมทัลชีทที่ใช้สำหรับงานโกดังเก็บของ งานผนังรั้ว ลักษณะนี้ต้นทุนถูกกว่าผนังก่ออิฐครับ แต่หากนำ

ผนังเมทัลชีทมาใช้ร่วมกับบ้านพักอาศัย จำเป็นต้องคำนึงถึงความร้อนเข้าสู่ภายในบ้าน ไม่สามารถปิดผนังเมทัลชีทบาง ๆ เพียงด้าน

เดียวได้

ผนังเมทัลชีทสำหรับบ้านพักอาศัย นิยมทำกัน 2 วิธี วิธีแรกทำการก่ออิฐเหมือนผนังบ้านทั่วไป จากนั้นนำแผ่นเมทัลชีทยึดบนโครง

คร่าวปิดตกแต่งงานภายนอก หรืออีกวิธีใช้เมทัลชีทแซนวิชพาเนล ที่เหมาะสำหรับการใช้งานผนังโดยเฉพาะ ตัวอย่าง BlueScope

Zacs Cool for Panel ที่เป็นวัสดุเมทัลชีท ที่มีคุณสมบัติ ยึดเกาะกับฉนวนได้ดี ไม่หลุดร่อน ซึ่งการใช้เมทัลชีทแซนวิชพาเนล จะ

เป็นการปิดผิวเมทัลชีททั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยจะมีฉนวนกันความร้อนอยู่ตรงกลาง สามารถเลือกลอนแต่ละด้านได้ ภายในมี

โฟม EPS ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ราคาจะขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใช้งานจะสเปคไว้อย่างไรบ้าง ทั้งสเปคความหนาของแผ่นเมทัล

ชีทและขนาดฉนวน แต่ภาพรวมแล้วราคาสูงกว่าผนังก่ออิฐ ฉาบทาสีทั่วไป แต่ด้วยคุณสมบัติของผนังเมทัลชีทที่ติดตั้งไว ปกปิดงาน

ระบบได้ดี พร้อมทั้งมีดีไซน์ที่ดูทันสมัย สามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเลยครับ

3. จุดเด่นเฉพาะผนังเมทัลชีท ที่วัสดุอื่นทำได้ยาก

จุดเด่นที่เห็นได้ชัดจากการใช้งานจริง ผนังบ้านในจุดที่นำเมทัลชีทมาตกแต่ง แม้บ้านจะสร้างเสร็จไปแล้วหลายปี แต่ผนังส่วนที่เป็น

เมทัลชีทยังดูสดใหม่ สีไม่ซีดจาง ไม่ขึ้นคราบใด ๆ แตกต่างกับวัสดุอื่น ๆ อาจมีราดำหรือคราบสกปรกต่าง ๆ ให้เห็น นั่นเป็นเพราะผิว

เมทัลชีทผ่านการเคลือบสีให้มีความเรียบเงา วัสดุอื่น ๆ เมื่อถูกแดดถูกฝนหลายปี จะค่อย ๆ เปลี่ยนสีหรือเสื่อมสภาพไปตามกาล

เวลา แต่เมทัลชีทเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสี เมื่อมีฝนสาด ฝนจะช่วยชำระล้างฝุ่นที่เกาะ หรืออาจจะเปรียบเทียบระหว่างหลังคาเมทัล

ชีทกับหลังคากระเบื้องลอนคู่ก็ได้ครับ กระเบื้องลอนคู่เมื่อใช้งานสักระยะ จากหลังคาที่มีสีขาว จะค่อย ๆ กลายเป็นสีดำ ส่วนเมทัล

ชีทยังคงรูปลักษณ์สีเดิมอยู่เสมอ

อีกจุดเด่นที่หลาย ๆ วัสดุทำไม่ได้ คือ เส้นลายที่ต่อเนื่อง นั่นเป็นเพราะเมทัลชีทสามารถสั่งผลิตตามขนาดความยาวได้ แต่หากใช้

วัสดุอื่น ๆ อาทิ ไม้กรุผนัง มักมีขนาดที่จำกัด ทำให้ต้องนำวัสดุมาต่อกัน เป็นผลให้มองเห็นรอยต่อที่ดูไม่เรียบเนียน

4. ผนังเมทัลชีทร้อนไหม ป้องกันได้อย่างไร

เมทัลชีทเป็นวัสดุประเภทโลหะ จึงเป็นปกติที่เจ้าของบ้านจะกังวลเรื่องความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน แต่อย่างที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นในหัวข้อ

ราคาผนังเมทัลชีทครับ การนำเมทัลชีทมาทำผนังสำหรับบ้านพักอาศัยจะมีความแตกต่างกับผนังโกดัง โรงงาน หรือผนังรั้วกำแพง

กรณีนำผนังเมทัลชีทกรุตกแต่งทับผนังก่ออิฐ วิธีการนี้หมดความกังวลเรื่องความร้อนได้เลยครับ เพราะการติดตั้งผนังเมทัลชีทจะ

ต้องติดตั้งบนโครงเหล็กอีกชั้น ระหว่างแผ่นเมทัลชีทกับผนังก่ออิฐจึงมีช่องว่างเล็ก ๆ ให้อากาศผ่านได้ แสงแดดที่สาดส่องลงผนัง

บ้านจึงไม่โดนผนังชั้นใดโดยตรง เมทัลชีทจึงทำหน้าที่ป้องกันความร้อน ป้องกันรังสี UV ให้ผนังบ้านได้อีกชั้น จึงเย็นกว่าผนังก่ออิฐ

ทั่วไป

BlueScope Zacs Cools For Panel มีฉนวนกันความร้อนในตัว

สำหรับบ้านที่เลือกทำผนังเมทัลชีทล้วน ๆ โดยไม่มีผนังก่ออิฐ แนะนำให้ทำผนัง 2 ชั้น โดยให้เมทัลชีทเป็นผนังชั้นนอก ส่วนชั้นใน

อาจเลือกใช้ผนังเบา เช่น แผ่นยิปซัม, สมาร์ทบอร์ด, ไม้อัด โดยระหว่างผนังเบากับเมทัลชีทให้มีฉนวนกั้นกลาง อาจเลือกใช้ฉนวน

PU แบบแผ่นติดตั้งจากโรงงาน หรือ PU แบบพ่นจะสะดวกกับงานผนัง แต่หากโจทย์งาน ต้องการให้ผนังภายในเป็นผนังเมทัลชีท

ด้วย แนะนำให้เลือกผนังเมทัลชีทที่ออกแบบสำหรับงานผนังโดยเฉพาะ อย่าง BlueScope Zacs Cool For Panel มาพร้อมกับฉนวน

โฟมโพลียูรีเทน หรือ พียูโฟม (Polyurethane Foam or PU Foam) จะช่วยกันความร้อนได้ดีเลยครับ

5. บ้านเก่า นำเมทัลชีทมาตกแต่งผนัง หรือกั้นห้องเพิ่มได้หรือไม่

 ผนังเมทัลชีทสีขาว

หากเปรียบเทียบเมทัลชีทกับผนังก่ออิฐฉาบปูน เมทัลชีทจัดเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบากว่ากันเป็นเท่าตัวเลยครับ การนำมาติดตั้งเพิ่ม

ภายหลังจึงค่อนข้างปลอดภัยต่องานโครงสร้าง อย่างไรก็ตามแม้ตัวเมทัลชีทเองจะไม่ได้มีน้ำหนักมาก โครงคร่าวที่นำมาใช้ควร

เลือกโครงคร่าวที่มีน้ำหนักเบาร่วมด้วย เช่น โครงคร่าวเหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบสังกะสีที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบา เหมาะกับงานต่อเติม

ด้วยวัสดุผนังเบาครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *